اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 فروش

ارسال نمودن سؤالات قبل از خرید

 سرور اختصاصی و سرور مجازی

سؤالات و مشکلات شما در رابطه با سرورهای اختصاصی و سرور های مجازی

 مالی

ارسال نمودن سؤالات و مشکلات مالی و بازگشت وجه

 مدیریت

ارتباط مستقیم با مدیریت، ارسال نمودن پیشنهادات و انتقادات